Bezpłatne usługi położnej świadczone są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 

Pamiętaj : zmiany położnej POZ możesz dokonać bezpłatnie 3 razy w roku.(Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn.zm.)

Pacjent może korzystać z naszych poradni

bez względu na miejsce zamieszkania - BRAK REJONIZACJI !!!

Położna podstawowej opieki zdrowotnej realizuje świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłości świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 18.00. Do świadczeń położnej POZ ma prawo każda kobieta bez względu na wiek, która złożyła deklarację wyboru do danej położnej POZ oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia.

NOWOŚĆ!

Położna dysponuje Holterem KTG 24-godzinnym - monitorującym zapis funkcji życiowych dziecka przez całą dobę, oraz detektorem tętna płodu - zapewniając matce poczucie bezpieczeństwa.

Do zadań położnej należy w szczególności:

  • objęcie właściwą opieką profilaktyczno – leczniczą wszystkich kobiet ciężarnych oraz położnic i noworodków
  • ustalenie planu opieki położniczej z uwzględnieniem właściwego doboru metod działania
  • udzielanie pomocy położniczej w przypadku, gdy zaawansowanie czynności porodowej nie pozwala na transport rodzącej do szpitala lub izby porodowej
  • prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej w środowisku domowym
  • udzielanie porad kobietom ciężarnym i położnicom z zakresu higieny i dietetyki ciąży, przygotowania do porodu oraz pielęgnacji i żywienia noworodka
  • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u ciężarnych z grupy specjalnej troski w aspekcie warunków socjalno – bytowych
  • objęcie opieką patronażową położnicy i noworodka od momentu powrotu z zakładu położniczego
  • wczesne wykrywanie odchyleń od norm i przekazywanie informacji lekarzowi o potrzebie interwencji leczniczej
  • oraz realizowanie postępowania pielęgnacyjnego oraz leczniczego uwzględniające przede wszystkim :

-wykonywanie zgodnie z obowiązującymi zasadami i metodami oraz przepisami prawnymi zaleceń lekarskich

-wykonywanie innych zabiegów wynikających z postępowania leczniczego

-wykonywanie czynności higieniczno – pielęgnacyjnych

-zmiany opatrunków


Wzór deklaracji - Położna POZ - do pobrania.

 

tel. (12)  271 09 00

 

Strefa pracownika
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×