Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6.11.2008r. (Dz. U. z 2009 nr 52 poz.417 z późń.zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną:

  • pacjentowi lub
  • jego przedstawicielowi ustawowemu
  • bądź osobie upoważnionej przez pacjenta

Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Druki upoważnień do dokumentacji medycznej dostępne są w Rejestracji Przychodni oraz na stronie internetowej www.specjalmed.pl.


Dokumentacja medyczna jest udostępniania:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów i kopii
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji

Dokumentacja udostępniana jest na pisemny wniosek pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.specjalmed.pl oraz w Rejestracji.

Wypełnione wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej prosimy składać w Rejestracji Przychodni. Czas realizacji wynosi do 7 dni roboczych. Przygotowaną dokumentację można odbierać w godzinach pracy Przychodni za okazaniem dowodu tożsamości. Wniosek o udostępnienie kserokopii dokumentacji medycznej znajduje się w dziale do pobrania oraz poniżej:

Wniosek o kopię dokumentacji medycznej wraz z upoważnieniem do jej odbioru - do pobrania.
Podanie o wydanie kopii/odpisu/wyciągu dokumentacji medycznej - do pobrania.
Upoważnienie do odbioru wyników badań - do pobrania. 

 

Strefa pracownika
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×