Poradnia udziela świadczeń wyłącznie w sposób komercyjny -  płatny. 

Cennik zależny jest od stanowiska danego pracownika lub zakresu badań jakie pacjent chce uzyskać.

Poradnia czynna jest w poniedziałki i w środy  w godz. od 15:00 do 20.00.
Rejestracja do poradni odbywa się telefonicznie, osobiście , lub za pośrednictwem osób trzecich.

W poradni przyjmuje lekarz specjalista medycyny pracy Katarzyna Matuszczyk.

Poradnia medycyny pracy wykonuje badania:

 • wstępne,
 • okresowe 
 • kontrolne pracowników,
 • badania kierowców  oraz kandydatów na kierowców,
 • badania wysokościowe, 
 • badania w narażeniu na hałas, 
 • badania wynikające z chorób zawodowych, 
 • badania dotyczące oceny możliwości pobierania nauki przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz uczniów tych szkół,   którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
 • pozazawodowych oraz koniecznych do wykonania na skutek wypadków przy pracy i nagłych zachorowań, 
 • badania osób ubiegających się o posiadanie broni oraz posiadających broń. 


W ramach badań profilaktycznych, na podstawie których wystawiane są orzeczenia lekarskie, wykonywane są konsultacje specjalistyczne (laryngologa, okulisty, neurologa), oraz pobranie materiału do badań laboratoryjnych, badania EKG, badania spirometryczne i audiometryczne oraz badania radiologiczne. 

W ramach poradni medycyny pracy pacjent może być przyjęty na podstawie:

umowy pomiędzy Pracodawcą a Specjalmed - na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę określającego zajmowane stanowisko, oraz rodzaj narażenia pracownika na tym stanowisku

- bez umowy –

 • właściciel własnej działalności gospodarczej 
 • lub kierowca ubiegający się o wydanie prawa jazdy kategorii wyższej niż posiadana  
 • uczniowie
 • studenci,
 • praktykanci
 • marynarze
 • badania sanitarno epidemiologiczne
 • w ramach poradni specjalistycznych okulista, neurolog, laryngolog – wydanie zaświadczenia do medycyny pracy z zakresu tych poradni.
 
Warunkiem przyjęcia pacjenta jest posiadanie skierowania na badania.

 

Skierowanie musi zawierać : 
•    wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
•    dane identyfikacyjne pracownika z numerem PESEL
•    wymagane pieczątki (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia  skierowania
•    narażenie pracownika na stanowisku

 

tel (12) 271 09 00  

 

Badania wykonywane z zakresu medycyny pracy oraz warunki ich udzielenia - do pobrania.

Wzór skierowania-do pobrania.

 

Zapraszamy pracodawców chcących uzyskać szersze informacje dotyczące medycyny pracy do kontaktu bezpośredniego pod nr tel. 508 329 634

 

 

 

 

Strefa pracownika
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×