Od 1 stycznia 2013 r. w Specjalmed Sp. z o.o. obowiązuje Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, czyli eWUŚ. Program pozwala na szybkie sprawdzenie, czy pacjent ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS, KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta na dzień, w którym dokonywana jest weryfikacja.

W celu weryfikacji należy, podać w rejestracji numer PESEL i potwierdzić swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18-go roku życia – aktualną legitymacją szkolną.

Jeżeli w wyniku weryfikacji NFZ, uprawnienia do świadczeń nie zostaną potwierdzone, a pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, ubezpieczenie należy potwierdzić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń (formularze dostępne w naszych rejestracjach), lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń w postaci:

  • zaświadczenia z zakładu pracy,
  • legitymacji emeryta lub rencisty albo aktualnego przekazu emerytury lub renty,
  • aktualnego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dowodem opłacenia składek za ostatni miesiąc,

oraz okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku wątpliwości związanych z potwierdzeniem prawa do świadczeń zdrowotnych można również skontaktować się
z Małopolskim Oddziałem NFZ - nr tel. 12 29 88 386.

 

Strefa pracownika
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×