Bezpłatne usługi pielęgniarskie świadczone są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00.

Pamiętaj : zmiany pielęgniarki POZ możesz dokonać bezpłatnie 2 razy w roku.

Pacjent może korzystać z naszych poradni

bez względu na miejsce zamieszkania - BRAK REJONIZACJI

Pielęgniarka środowiskowo/rodzinna to pielęgniarka pracująca w podstawowej opiece zdrowotnej, wypełniająca funkcje pielęgniarskie wobec rodziny i jej członków, społeczności lokalnej, w środowisku ich zamieszkania, w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności. Zgodnie ze specyfiką miejsca świadczenia usług, pielęgniarka środowiskowo/rodzinna podejmuje działania z zakresu:

1. Promocji zdrowia
2. Profilaktyki chorób
3. Świadczeń pielęgnacyjnych, które obejmują:

 • realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami
 • przygotowywanie i aktywizowanie do samo opieki i samo pielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności


4. Świadczeń leczniczych, które obejmują m.in.:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem, zdejmowanie szwów
 • wykonywanie inhalacji
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna
 • stawianie baniek
 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych
 • dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego
 • doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania, których uprawniona jest pielęgniarka
   

5. Świadczeń diagnostycznych, które obejmują:

 • ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy
 • wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej
 • wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy
 • ocenę i monitorowanie bólu
 • ocenę wydolności pielęgnacyjno – opiekuńczej rodziny
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami
 • przeprowadzenie wywiadów środowiskowych
 • wykonywanie badania fizykalnego
 • wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację
 • ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia
   

6. Świadczeń rehabilitacyjnych, które obejmują:

 • rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia
 • usprawnianie ruchowe
 • drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej
 • ćwiczenia ogólno-usprawniające
 • ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku


Pielęgniarka środowiskowo / rodzinna realizuje kompleksową opieką nad jednostką, rodziną i populacją lokalną w zakresie zgodnym z jej przygotowaniem zawodowym, obejmującym ocenę stanu zdrowia i działania pielęgniarskie:
 

7. Nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku
8. Nad dziećmi od 6 tygodnia życia - zdrowymi i chorymi
9. Nad osobami niepełnosprawnymi
10. Nad osobami w stanie terminalnym


Wzór deklaracji - Pielęgniarka POZ - do pobrania.

 

tel. (12) 271 09 00
 

 

Strefa pracownika
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×