Polityka prywatnościPolityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych RODO w serwisie internetowym https://specjalmed.pl/

Szanowny Użytkowniku, 

Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). 

W związku z powyższym Administrator niniejszego serwisu internetowego (https://specjalmed.pl/), którym jest Specjalmed Sp. z o.o., ul. Zarabie 35C, 32 – 410 Dobczyce, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO informuje, że w obrębie serwisu stosuje następującą Politykę prywatności: 

Polityka Prywatności w serwisie internetowym https://specjalmed.pl/

1. Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://specjalmed.pl/. 
 2.  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury, które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Obowiązujące procedury są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:
  a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  b) Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
  c) Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 3. Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora.
 4.  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a)  poprzez informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu:
  – adres IP – każdy komputer podłączony do sieci Internet ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP i na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią;
  – pliki cookies – tzw. „ciasteczka” – czyli pliki tekstowe tworzone i przechowywane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej;
  – informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), nazwę i wersję przeglądarki, język przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego;
  b) serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
 5.  Dane zbierane w punkcie 4 nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych. 
 6. Dane podane w przesłanej nam wiadomości e-mail są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obsługi kontaktu informacyjnego.
 7. Dane osobowe Użytkowników pozostawione w naszym serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim ani przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Do danych osobowych przesłanych nam w wiadomości e-mail przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je podała. Osoba ta ma również prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika podany został w znajdującej się poniżej klauzuli informacyjnej.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 

2. Informacja o plikach cookies 

 1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu http://specjalmed.pl.
   
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 
  b) Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu. 
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

  W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rejestracja@specjalmed.pl. 

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Drogi Pacjencie, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, iż: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest SPECJALMED Sp. z o.o. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem: ul. Zarabie 35C, 32 – 410 Dobczyce, poprzez e-mail: rejestracja@specjalmed.pl oraz telefonicznie: (12) 271 09 00. 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

1) pod adresem email: iod@iods.pl, 
2) pisemnie przesyłając korespondencję na adres: SPECJALMED Sp. z o.o 32-410 Dobczyce, ul. Zarabie 35C z dopiskiem IOD, 
3) składając pismo w jednej z naszych rejestracji.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji celów zdrowotnych przetwarzania, tj.:
1) Profilaktyki zdrowotnej, np. w zakresie informowania Cię o możliwości udzielenia świadczenia, w tym przesyłania zaproszeń na badania lub szczepienia (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h RODO, art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), 
2) Diagnozy medycznej i leczenia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania), 
3) Medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy, tj. w celu realizacji zadań służby medycyny pracy takich jak badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników lub inne świadczenia zdrowotne, które są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h RODO i art. 6 i 11 ustawy o służbie medycyny pracy),
4) Badania kierowców i kandydatów na kierowców, tj. w celu wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h RODO i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców),
5) Zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, tj. m.in. w celu:
a) ustalenia Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, 
b) weryfikacji Twoich danych podczas umawiania wizyty na odległość, na stanowisku recepcyjnym lub w gabinecie lekarskim, 
c) dokonania rejestracji pacjenta, 
d) zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej, w tym koordynacji udzielania świadczeń (np. kontaktowanie się z Tobą na podany numer telefonu lub adres e-mail w celu przypomnienia o terminie realizacji świadczenia, potwierdzenie wizyty lub jej odwołanie), 
e) odbierania i przechowywania oświadczeń woli pacjentów (np. upoważnień do dostępu do dokumentacji medycznej), 
f) weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczaniem zrealizowanych świadczeń. (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h RODO, art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania), 

2. Twoje dane osobowe mogą być przez nas ponadto przetwarzane w celu: 

1) Wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz związanych z tym obowiązków podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO), 
2) Ochrony lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. NFZ, Państwowa Inspekcja Sanitarna, SIO, ZUS, Krajowa Administracja Skarbowa.

2. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, np. firmom świadczącym usługi wsparcia IT lub dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom świadczącym usługi księgowe lub innym podmiotom przetwarzającym dane w celu przez nas określonym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych ustaw szczególnych, dla przykładu: 

1) Dokumentacja medyczna – przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, 
2) Dokumentacja rozliczeniowa (faktury, rachunki) – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, 
3) Druki ZUS ZLA (zwolnienia lekarskie) – przez okres 3 lat. 

VI. INFORMACJE O WYMOGU/ DOBROWOLNOŚCI PADANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych gromadzonych w dokumentacji medycznej, w tym oznaczenie tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych, jest obowiązkowe. Niepodanie nam danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie innych danych osobowych (np. numer telefonu czy adres e-mail) jest co do zasady dobrowolne – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz wówczas nie będzie możliwości np. potwierdzenia wizyty lub jej odwołania przez telefon, SMS lub skrzyknę poczty elektronicznej. 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Masz prawo żądania od nas: 

1) Dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 

2) Otrzymania kopii danych osobowych – czyli prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora, czy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, natomiast za następne Administrator jest uprawnionych do pobrania opłaty w rozsądnej wysokości, 

3) Sprostowania danych osobowych – jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 

4) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, 

5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być Ci potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

6) Przenoszenia danych osobowych – czyli masz prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, dostarczonych administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, 

7) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, 

8) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, 

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem. 

Wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej Pacjentowi nie przysługuje prawo do żądania usunięcia ani czasowego lub trwałego ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia tych danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO. 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich. 

Wyszukiwarka

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Badania
Lekarze
Placówka
Poradnie
Praca
Pliki do pobrania