PIELEGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

Jest to opieka nad przewlekle i somatycznie chorymi, którzy są niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji ale ze względu
na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.

Podstawą do objęcia opieką jest otrzymanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wypełnionej przez lekarza skali Barthel w której ocena punktowa musi się mieścić w przedziale od 0 – 40 pkt.

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej są limitowane i finansowane przez NFZ w przypadku braku miejsc pacjent pozostaje wpisany do kolejki osób oczekujących na świadczenia na podstawie dostarczonego skierowania i czeka na wolne miejsce.


Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem, lub jego opiekunem faktycznym i jego rodziną termin pierwszej wizyty w trakcie której dokonuje oceny stanu pacjenta według skali Barthel i ustala plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne, zapoznaje rodzinę z nimi. Do zadań pielęgniarki opieki długoterminowej domowej należą:

  • kąpiel, toaleta, usprawnianie, odsysanie, podawanie leków

  • pielęgnacja cewnika, stomii, PEG-a, rurki tracheostomijnej, sondy żołądkowej

  • zmiana opatrunków, pozycji ułożeniowych

  • ćwiczenia czynno-bierne

  • karmienie, nauka obsługi sprzętu dla pacjenta, doradztwo w doborze sprzętu


 

Pielęgniarka wykonuje czynności zgodne z planem opieki danego pacjenta. Fakt wykonania przez pielęgniarkę czynności pacjent potwierdza każdorazowo podpisem  w karcie wizyt  pielęgniarki opieki długoterminowej domowej wraz z datą wykonania tej czynności. W przypadku niemożności podpisania przez pacjenta potwierdzenia czynności dokonuje opiekun faktyczny lub osoba upoważniona przez pacjenta.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 20:00.
Dostępność pielęgniarki w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach.
Wizyty pielęgniarskie odbywają się we wskazanych terminach nie mniej niż 4 razy w tygodniu.

Pacjent korzystający z opieki długoterminowej nie traci prawa do korzystania z opieki lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Strefa pracownika
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×