MEDYCYNA PRACY

Usługi

OFERTA

– badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
– badania uczniów
– badania kierowców wszystkich kategorii
– badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni
– akcje profilaktyczne (szczepienia ochronne)
– badania dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy urządzeń i maszyn, prace na wysokości powyżej 3 metrów, obsługa suwnic, podnośników, wózków widłowych itp.)
– badania do konkursów na stanowiska kierownicze
– badania przewodników wycieczek
– badania osób pracujących w służbie leśnej
– badania osób pracujących w straży pożarnej
– badania osób ubiegających się o wpis na listę osób kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
– badania marynarzy żeglugi śródlądowej
– badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące

Zobacz opis >
BADANIA WSTĘPNE

Przed zatrudnieniem pracownika na nowym stanowisku wykonywane są badania wstępne. Są one nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym aspektem troski o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracy oraz monitorować zdolność pracowników do wykonywania obowiązków. Dlatego przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku każdy pracownik przechodzi badania wstępne, które pozwalają ocenić jego stan zdrowia oraz ewentualne przeciwwskazania do pracy.

Podczas przeprowadzania badań wstępnych zapewniamy konsultacje z lekarzami różnych specjalizacji w jednym miejscu. Współpracujemy z laryngologiem, neurologiem i okulistą, którzy przeprowadzają badania w celu ustalenia zdolności lub jej braku do pracy na danym stanowisku. Dzięki tej interdyscyplinarnej współpracy możliwe jest przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań w jednym miejscu, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces oceny zdolności do pracy.

Zobacz opis >
BADANIA OKRESOWE

Badania okresowe są przeprowadzane u pracowników zajmujących konkretne stanowisko przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia. Troska o zdrowie pracowników to nie tylko obowiązek, ale także inwestycja w efektywność i długoterminowy rozwój firmy. Przeprowadzanie badań okresowych pracowników w miejscu pracy stanowi kluczowy element tego procesu, przynosząc korzyści zarówno pracodawcy, jak i zatrudnionym.

Przeprowadzenie badań okresowych przynosi wiele korzyści dla pracodawcy. Po pierwsze, umożliwia to wczesne wykrycie ewentualnych problemów zdrowotnych u pracowników, co może skutkować zmniejszeniem liczby zwolnień lekarskich oraz poprawą efektywności pracy. Po drugie, badania okresowe umożliwiają dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb i możliwości zdrowotnych pracownika, co z kolei może wpłynąć na zwiększenie jego satysfakcji z pracy oraz lojalności wobec firmy.

Badania okresowe mają również istotne znaczenie dla samych pracowników. Przede wszystkim umożliwiają one monitorowanie stanu zdrowia w kontekście wykonywanych obowiązków zawodowych, co może prowadzić do wczesnego wykrycia potencjalnych zagrożeń zdrowotnych. Dzięki temu pracownik może skorzystać z odpowiedniej opieki medycznej oraz uniknąć poważniejszych konsekwencji zdrowotnych.

Zobacz opis >
BADANIA KONTROLNE

Przeprowadzane są dla pracowników, którzy byli nieobecni z powodu choroby przez okres dłuższy niż 30 dni. Celem tych badań jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego przed powrotem do pracy, potwierdzającego zdolność do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku. Pracodawca, kierując pracownika na kontrolne badania lekarskie do naszych gabinetów, może mieć pewność, że zapewnimy możliwie najbliższy termin wizyty i przeprowadzimy wszystkie badania w jednym miejscu, dzięki współpracy lekarzy różnych specjalizacji.

Badania kontrolne są istotne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Z punktu widzenia pracownika pozwalają one ocenić stan zdrowia oraz w razie potrzeby wykryć schorzenia, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie w miejscu pracy. Ponadto mogą dostarczyć informacji na temat sposobów dbania o zdrowie i stosowania profilaktyki w celu uniknięcia powtórzenia lub nasilenia istniejących schorzeń.

Dla pracodawcy badania kontrolne umożliwiają ocenę aktualnego stanu zdrowia pracownika oraz jego zdolności do wykonywania obowiązków służbowych, co pozwala uniknąć sytuacji, w której osoba wracająca do pracy nie jest w pełni zdolna do wykonywania zadań, co mogłoby wpłynąć na efektywność pracy zespołu.

W naszym ośrodku medycznym zapewniamy dokładne badania kontrolne, obejmujące zarówno wywiad lekarski, jak i badania diagnostyczne oraz konsultacje z lekarzami specjalistami. Dzięki temu pracownik ma pewność, że jego zdolność do pracy zostanie oceniona wszechstronnie i dokładnie. Rozumiemy, jak ważne jest szybkie przeprowadzenie tych badań, dlatego staramy się dostosować terminy do indywidualnych potrzeb każdego klienta, aby pracownik mógł jak najszybciej wrócić do pracy, zapewniając bezpieczeństwo dla wszystkich.

Zobacz opis >
BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Ma na celu wykluczenie u przyszłego pracownika chorób, które są bezwzględnym przeciwwskazaniem do pracy wymagającej kontaktu z żywnością. Wizyta u lekarza medycyny pracy, w celu wyrobienia tzw. książeczki sanepidowskiej, obejmuje badanie lekarskie oraz badanie kału. O zakresie badań dodatkowych decyduje lekarz prowadzący badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Kto powinien wykonać badania sanitarno-epidemiologiczne? Nakaz posiadania książeczki sanepidowskiej obejmuje wiele grup zawodowych, w tym osoby zatrudnione w miejscach żywienia zbiorowego (restauracje, bary, stołówki i inne obiekty gastronomii);
– punktach obrotu nieopakowaną żywnością lub produkujących żywność (sklepy spożywcze, mięsne, warzywne, piekarnie, cukiernie, zakłady mięsne);
– służbie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inny personel medyczny);
– opiekunowie w hospicjach, domach opieki, zakładach opieki leczniczej itp.
– aptekach, sklepach zielarskich;
– zakładach fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych, gabinetach masażu, studiach tatuażu, studiach piercingu itp.

Zobacz opis >
ZAKRES BADAŃ

Składa się z badania ogólnego stanu zdrowia i badań dodatkowych, które dopasowane są indywidualnie do warunków pracy. Oprócz głównego badania przez lekarza pracy pracownik może się spodziewać:
– Badań laboratoryjnych ( pobranie krwi, badanie moczu)
– EKG
– Spirometrii
– Psychotestów
– Badań laryngologicznych
– Badań okulistycznych
– Badań neurologicznych
– Prześwietlenia klatki piersiowej RTG
– Pomiaru ciśnienia
– Audiometrii (badanie słuchu)
– Badania widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia

Zobacz opis >
PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA

Pracownia zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Posiada wszelkie niezbędne zezwolenia do prowadzenia badań psychologicznych i wystawiania niezbędnych orzeczeń i opinii. Pracownia wyposażona jest w sprzęt pomiarowo-kontrolny, który umożliwia prowadzenie badań według aktualnych standardów. Doświadczona kadra psychologiczna zapewnia rzetelne przeprowadzenie badań.

Pracownia prowadzi badania:
– badania psychotechniczne kierowców ( wszystkich kategorii )
– badania psychotechniczne operatorów sprzętu budowlanego, maszyn, koparek, ciągników, suwnic, żurawi
– badania egzaminatorów techniki jazdy
– badania osób ze skierowaniem od starosty lub policji ( osoby zatrzymane przez policje z powodu prowadzenia samochodem pod wpływem alkoholu, osoby uznane za sprawców wypadków drogowych, osoby, które przekroczyły dozwoloną ilość 24 punktów karnych)
– badania na potrzeby OSP ze skierowaniem z gminy lub od lekarza medycyny pracy badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych
– badania kierowców taxi
– osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Pracownik zgłaszając się na badania wstępne lub okresowe, powinien mieć ze sobą:
– dokument stwierdzający jego tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
– skierowanie wydane przez pracodawcę
– okulary/soczewki (wymagane u okulisty)
– książeczka sanitarna z wynikiem z nosicielstwa lub wyniki badania kału
– aktualne orzeczenia psychologiczne (jeśli takie posiada – gdy brak, wykonamy u nas)
– orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli takie posiada)

Gdy są to badania kontrolne należy również zabrać:
– zaświadczenie o zakończeniu leczenia od lekarza prowadzącego
– dokumentację medyczną z przebiegu leczenia, np. historię choroby

Zobacz opis >
CENNIK – Medycyna pracy
Zobacz opis >

Opis

Medycyna pracy to dziedzina, która koncentruje się na zapewnieniu ochrony zdrowia pracowników przed niekorzystnymi warunkami związanymi z charakterem i wymogami ich pracy. Obowiązek przeprowadzania regularnych badań nie spoczywa jedynie na pracownikach. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek troszczyć się o zdrowie swoich pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz organizację badań okresowych. Naszym celem jest zaspokojenie Państwa potrzeb poprzez kompleksową opiekę profilaktyczną. Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług, w tym niezbędne badania i konsultacje medyczne wymagane przepisami prawa dla pracowników na określonych stanowiskach pracy, na które kieruje pracodawca wydając skierowanie. Dbamy o wygodę naszych Pacjentów, zapewniając możliwość przeprowadzenia wszystkich badań z zakresu medycyny pracy w jednym miejscu i czasie. Nasze usługi wyróżniają się kompleksowością, rzetelnością oraz przyjazną atmosferą obsługi. Można umówić się na wizytę osobiście, telefonicznie lub mailowo, a także korzystać z licznych udogodnień, takich jak dogodna lokalizacja, elastyczne godziny otwarcia, parking oraz ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy przeprowadza badania wstępne, okresowe oraz kontrolne. Oznacza to, że pracownik jest zobowiązany do odwiedzenia przychodni medycyny pracy zarówno przed rozpoczęciem nowej pracy, jak i regularnie w określonych interwałach, gdy pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy. Na podstawie wyników badań lekarz decyduje, czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy na danym stanowisku. Otrzymane zaświadczenie należy następnie dostarczyć pracodawcy. Każde badanie medyczne kończy się wydaniem zaświadczenia, które stwierdza albo brak przeciwwskazań do pracy na konkretnym stanowisku, albo istnienie takich przeciwwskazań (które zostały wcześniej określone na skierowaniu na badania lekarskie).

W ramach poradni medycyny pracy pacjent może być przyjęty na podstawie: umowy pomiędzy Pracodawcą a Specjalmed

W ramach poradni medycyny pracy pacjent może być przyjęty na podstawie: Bez umowy

Warunkiem przyjęcia pacjenta jest posiadanie skierowania, które musi zawierać:

Kodeks pracy określa, kiedy pracownik musi zgłosić się na badania medycyny pracy:

Cennik

PORADNIA MEDYCYNY PRACYCENNIK
Konsultacja medycyny pracy155
Wizyta specjalistyczna laryngologiczna125
Wizyta specjalistyczna okulistyczna125
Wizyta specjalistyczna neurologiczna125
Pracownik na stanowisku kierowca kat. B (z psychotestami, wizytami specj.- okulista)490
Pracownik na stanowisku kierowca kat. C (z psychotestami, wizytami specj.- okulista)530
Kierowca kategorii wyższych niż kat. B – z badaniami i wizytami specjalistów bez psychotestów330
Kierowca kat. B do prawa jazdy (bez psychotestów) ( Z USTAWY )200
Badania sanitarno-epidemiologiczne110
EKGbezpłatne
Spirometriabezpłatne
Audiometria70
Pozwolenie na broń (w tym wizyta u lekarza medycyny pracy, psychiatra, okulista, pole widzenia, widzenie zmierzchowe, EKG i cukier, bez psychotestów)660
Kwalifikacja do szczepień135
Morskie świadectwo zdrowia310
Badania kierowców zawodowych bez skierowania
→ kandydatów na kat C, C+E, D, D+E150
→ odnawiających ważność prawa jazdy kat C, C+E, D, D+E150
→ egzaminatorów techniki jazdy150
→ kierowców taxi150
Badanie Psychologiczne-pozwolenie na broń310
Badania osób ze skierowaniem od starosty lub policji
→ osoby zatrzymane przez policje z powodu prowadzenia samochodem pod wpływem alkoholu150
→ osoby uznane za sprawców wypadków drogowych150
→ osoby, które przekroczyły dozwoloną ilość 24 punktów karnych150
Badania osób ze skierowaniem od lekarza medycyny pracy
→ osoby kierujące samochodem kat. B w celach służbowych155
→ operatorzy maszyn, sprzętu budowlanego, koparek, ciągników, suwnic, żurawi wieżowych135
→ osoby wykonujące prace na wysokości135
→ inne – zgodne z zaleceniem lekarza medycyny pracy135
Badania na potrzeby OSP ze skierowaniem z gminy lub od lekarza medycyny pracy
→ strażaków155
→ kierowców pojazdów uprzywilejowanych (Z USTAWY)150
Badania funkcji wzrokowych
→ badanie widzenia w mroku i wrażliwość na olśnienie70
Duplikat orzeczenia40
Badania laboratoryjnewg cennika
RTGwg cennika

Wyszukiwarka

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Badania
Lekarze
Placówka
Poradnie
Praca
Pliki do pobrania