MEDYCYNA PRACY


 

Poradnia mieści się w Centrum Medycyny Pracy - Dobczyce ul Mostowa 17a.

Tel.12 3734960 , 12 3734961, 12 3734962

e-mail: rejestracjamp@specjalmed.pl


 

Rejestracja do poradni czynna jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.

Rejestracja odbywa się osobiście w placówce, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem osób trzecich.

Poradnia udziela świadczeń w sposób komercyjny - płatny.

Cennik zależy od stanowiska danego pracownika lub zakresu badań jakie pacjent chce wykonać.

W poradni przyjmuje lekarz specjalista medycyny pracy Katarzyna Matuszczyk.

Lekarze specjaliści:

 • laryngolog lek. med Sebastian Gajec

 • neurolog lek. med Edward Sowa

 • okulista lek. med Ewelina Jamroż

 • okulista lek. med Łukasz Szmuksta
   

Psycholog mgr Gertruda Michałek.
Psycholog mgr Paulina Londo-Biernat

 

W PORADNI MEDYCYNY PRACY WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA

 

 • Badania profilaktyczne wszystkich grup zawodowych:

- wstępne - wykonywane przed przystąpieniem do pracy, lub w przypadku zmiany stanowiska, jeżeli występują na tym stanowisku inne czynniki szkodliwe

-okresowe - przeprowadzane w okresie zatrudnienia przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia kontrolne - wykonywane po 30 dniach zwolnienia lekarskiego

 • Badania dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy urządzeń i maszyn, prace na wysokości powyżej 3 metrów, obsługa suwnic, podnośników, wózków widłowych itp.)
 • Badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broniBadania pracowników ochrony fizycznej
 • Badania uczniów, studentów i doktorantów
 • Badania do konkursów na stanowiska kierownicze
 • Badania przewodników wycieczek
 • Badania osób pracujących w służbie leśnej
 • Badania osób pracujących w straży pożarnej
 • Badania osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie materiałami wybuchowymi
 • Badania do pracy z promieniowaniem jonizującym
 • Wydawanie świadectw sanitarno-epidemiologicznych
 • Wydawanie świadectw zdrowotnych dla pracowników żeglugi śródlądowej
 • Ocena stanu zdrowia osób uczęszczających na kursy zawodowe

W ramach badań profilaktycznych na podstawie których wystawiane jest orzeczenie lekarskie wykonywane są:

 • Konsultacje specjalistyczne ( laryngologa, neurologa, okulisty)

 • Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

 • Badanie EKG

 • Badanie spirometryczne

 • Badanie audiometryczne

 • Badanie RTG

W ramach poradni medycyny pracy pacjent może być przyjęty na podstawie:

-umowy pomiędzy Pracodawcą a Specjalmed - na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę określającego zajmowane stanowisko oraz rodzaj narażenia pracownika na tym stanowisku ;

-bez umowy

 • właściciel działalności gospodarczej

 • kierowca ubiegający się o wydanie prawa jazdy ( każdej kategorii )

 • uczniowie

 • studenci

 • praktykanci

 • marynarze

 • osoby wykonujące badania sanitarno-epidemiologiczne

 • w ramach poradni specjalistycznych - neurolog, okulista, laryngolog - wydanie zaświadczenia dla lekarza medycyny pracy z zakresu tych poradni

   

Warunkiem przyjęcia pacjenta jest posiadanie skierowania, które musi zawierać:

 • wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy wraz z narażeniami

 • dane identyfikacyjne pracownika z numerem PESEL

 • wymagane pieczątki ( pieczęć firmy z numerem REGON) oraz podpisem osobny upoważnionej do wystawienia skierowania

 

Centrum Medycyny Pracy oferuje również badania w NOWO OTWARTEJ w pełni wyposażonej PRACOWNI PSYCHOTECHNICZNEJ. W zakresie tej pracowni wykonywane są:

 

 • badania psychotechniczne kierowców ( wszystkich kategorii )

 • badania psychotechniczne operatorów sprzętu budowlanego, maszyn, koparek, ciągników, suwnic, żurawi

 • badania psychotechniczne pracowników wykonujących prace na wysokości

 • badania egzaminatorów techniki jazdy

 • badania kierowców taxi

 • badania osób ze skierowaniem od starosty lub policji ( osoby zatrzymane przez policje z powodu prowadzenia samochodem pod wpływem alkoholu, osoby uznane za sprawców wypadków drogowych, osoby, które przekroczyły dozwoloną ilość 24 punktów karnych)

 • badania na potrzeby OSP ze skierowaniem z gminy lub od lekarza medycyny pracy badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych

 • badania funkcji wzrokowych

 • badanie widzenia w mroku i wrażliwość na olśnienie

 • inne — zgodne z zaleceniami lekarza medycyny pracy

Strefa pracownika
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×